Vui lòng bấm vào   view   để cầu nguyện.

Anh LÊ TRƯỜNG GIANG
Ông PHAN VĂN SẮT
Cụ Bà VÕ THỊ HOAN
Cụ Bà LÊ THỊ DI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Anh LÊ TRƯỜNG GIANG
Con Trai Út của Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng LÊ THỊ MỸ LỆ
đã mản phần ngày 23 tháng 2 năm 2017
nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Đinh Dậu
tại Seattle, Washington, USA.
HƯỞNG DƯƠNG 36 TUỔI
GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Anh LÊ TRƯỜNG GIANG sớm an nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng.